Trường MG Tân Hiệp có 1 Hiệu trưởng, 1 Hiệu phó, cơ cấu Ban giám hiệu đúng, đủ số lượng người theo quy định của điều lệ trường mầm non.

Nhà trường có 01 tổ chuyên môn, 01 tổ văn phòng gồm nhân viên kế toán, văn thư, bảo vệ và cấp dưỡng.

Trường có 01 chi bộ độc lập với 6 Đảng viên, bí thư chi bộ là đồng chí Hiệu trưởng, đa số các đồng chí Đảng viên đều giữ các trọng trách trong nhà trường như phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, chủ tịch công Đoàn, thư ký hội đồng.......

Ngoài ra nhà trường cũng có Ban đại diện cha mẹ trẻ, có danh sách ban đại diện cha mẹ trẻ của mỗi lớp, của nhà trường và hoạt động theo quy định của Điều lệ Ban đại diện cha mẹ trẻ do Bộ GDĐT ban hành.